Política de Privadesa Xarxes Socials

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AYURLAB SL informa els usuaris, que ha creat un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Twitter, Instagram i Linkedin, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades del propietari de la web

RAÓ SOCIAL: AYURLAB SL
NIF: B02727295
ADREÇA POSTAL: CARRER SALUT, 1 08960, SANT JUST DESVERN (BARCELONA)
DIRECCIÓ ELECTRÒNICA: info@ayur-lab.com
TELÈFON: 647408975
REGISTRE MERCANTIL: tom 47528, foli 149, full 554656 i inscripció 1a
OBJECTE PRINCIPAL: Venda de complements alimentaris.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per AYURLAB SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de aquelles dades personals publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

AYURLAB SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, de què disposeu i que poden ser exercitats davant AYURLAB SL, d’acord amb el RGPD, heu de tenir en compte els matisos següents:

Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .
Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control d’AYURLAB SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.
Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.
Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de AYURLAB SL.

Publicacions

L’usuari, un cop unit a la pàgina d’AYURLAB SL, podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , AYURLAB SL es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

AYURLAB SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de AYURLAB SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

AYURLAB SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

Publicitat

AYURLAB SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’AYURLAB SL perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

• Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/

• Twitter: https://twitter.com/privacy

• Instagram: https://instagram.com/about/legal/privacy/

• Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

AYURLAB SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. AYURLAB SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en què intervingui com a part un consumidor es presumiran subscrits al lloc on aquest tingui la seva residència habitual.
Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, es presumiran subscrits al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, la qual es troba disponible a l’enllaç següent: https://ec.europa. eu/consumers/odr/